PLANET ต้อนรับ “สจส.” เยี่ยมชมเทคโนโลยี Data Center

PLANET เปิดบ้านต้อนรับคณะ “สำนักการจราจรและขนส่ง” เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี Data Center


บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Data Center และการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาเมืองสู่ SafeCity อาทิ การนำข้อมูลและภาพมาวิเคราะห์ (Data/Video Analytics) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Back to top button