LEO นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชม “โรงเรือนเพาะปลูกกัญชา” จ.อุทัยธานี

LEO นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา ณ ชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี


นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO พร้อมด้วย นายไกรราช  เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี ได้ทำการถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนภายหลังพาการเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา พร้อมทั้งมอบต้นกล้ากัญชา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่าง LEO และวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ให้กับสื่อมวลชน

สำหรับการร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งพันธกิจของ LEO ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม  (Sustainable Development) เพราะวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยนี้ ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise) ของชาวจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อกระจายรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไร เพื่อให้ธุรกิจของวิสาหกิจ สามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button