ASIAN คว้ารางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2022”

ASIAN ส่ง “เอเชี่ยน ฟีด” คว้ารางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2022” โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน


นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเนื่องในโอกาสที่ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ASIAN ได้รับรางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2022” โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้านคือ การกำกับดูแลองค์กร, สิทธิมนุษยชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, ความใส่ใจต่อผู้บริโภค, และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

 

Back to top button