SCM ส่ง “Transform Plus” คว้ารางวัลระดับโลก

SCM เผยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช “Transform Plus” คว้ารางวัล“International Agricultural Excellence Brand Award 2022 (MAEA)” จากมาเลเซีย


นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารรอง – เสริมพืช Transform Plus (ทรานส์ฟอร์มพลัส) สูตร 1 และสูตร 2 ภายใต้แบรนด์ “Growing More” ได้รับรางวัลเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช “International Agricultural Excellence Brand Award 2022 (MAEA)” จากประเทศมาเลเซีย

โดยรางวัลนี้เป็นเครื่องการรันตีบนเวทีระดับโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งพิสูจน์ศักยภาพให้เห็นแล้วว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรของ SCM ใส่ใจนำธาตุอาหารพืชหลายชนิดเข้ามาผสม เพื่อยกระดับการผลิตอาหารเสริมพืชแบบครบวงจร สำหรับการตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการตอกย้ำคุณภาพที่ควบคู่กับการเคียงข้างเกษตรกรไทย

Back to top button