TACC มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

TACC ร่วมมอบน้ำดื่ม “Eight Plus X Jay The Rabbit” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”


บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC มอบน้ำดื่มอัลคาไลน์ธรรมชาติ Eight Plus X Jay The Rabbit จำนวน 200 แพ็ค ให้กับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสยามร่วมใจไทยช่วยไทย โดยมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

Back to top button