NRF คว้ารางวัล “XPRIZE Carbon Removal” ย้ำธุรกิจ “อุตสาหกรรม” ลดคาร์บอนที่ยั่งยืน

NRF คว้ารางวัล “XPRIZE Carbon Removal” ในโครงการ Decarbonization ตอกย้ำผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารสะอาด ลดการใช้คาร์บอนไดออกไซต์


นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง อีกทั้ง NRF เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ที่นับว่าเป็น 1ใน 3 ของอุตสาหกรรมใหญ่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ จึงผุดโครงการ Decarbonization ซึ่งนับเป็นหัวใจของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ตามแผนที่ตั้งไว้ โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงสัญชาติสหรัฐอเมริกา ของบริษัท Frontline Bioenergy ซึ่งทางบริษัทได้ลงทุนไว้ อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังคว้ารางวัล XPRIZE  Carbon Removal จาก Elon Musk การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นแผนการพัฒนาธุรกิจ BCG Economy และเป็นโอกาสของธุรกิจเพื่อการรองรับมาตรการ CBAM ในอนาคต รวมถึงการทำ Carbon Footprint ของบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้คาดว่าในปี 2566 จะสามารถบอกได้ว่าโรงงานดังกล่าวจะก่อตั้งที่ใด และในปี 2567-2568 จะเริ่มเห็นการดำเนินงานของโครงการ Decarbonization ชัดยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันโครงการนี้ยังดึงผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนร่วมเป็นทีมบริหาร พร้อมขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่มีการปล่อยคาร์บอนติดลบภายในปี 2593 และการมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Climate Action Group

Back to top button