“สินีนุช” แม่ทัพหญิง TEGH ติดโผ Forbes Asia’s Power Businesswomen 2022

“สินีนุช โกกนุทาภรณ์” กรรมการผู้จัดการ TEGH ติด 1 ใน 20 อันดับ “สุภาพสตรีดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีธุรกิจโดดเด่นใน Asia Pacific”


บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 20 list ของ  Forbes Asia’s Power Businesswomen 2022 ในฐานะตัวแทนของสุภาพสตรีที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง มีธุรกิจที่โดดเด่น และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจใน Asia Pacific จากการทำสวนเกษตรที่เป็นธุรกิจครอบครัว ขยายสู่อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพแบบครบวงจร เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน  เติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันได้ในระดับสากล

Back to top button