EFORL คว้าตัวแทนขายสินค้า “STERRAD”

EFORL ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ STERRAD เครื่องทำลายเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แก๊สพลาสมา


นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL พร้อมด้วย Mr. Kevin Neo Vice President Commercial APAC ตัวแทน บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการลงนามแต่งตั้งให้ EFORL เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ STERRAD ซึ่งเป็นเครื่องทำลายเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แก๊สพลาสมา ที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ มีความปลอดภัยต่อเครื่องมือแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ใช้งาน และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

โดย บริษัท แอดวานซ์ สเตอริไลเซชั่น โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ เกี่ยวกับกระบวนการการทำให้ปราศจากเชื้อเพียงรายเดียวในประเทศไทยของบริษัท Advanced Sterilization Products (ASP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Back to top button