DTCENT หารือ “ยาซากิฯ” วางแผนลุยตลาดอาเซียน

DTCENT ร่วมประชุม “ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น” วางแผนเจาะตลาดอาเซียน


นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท, นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่, พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DTCENT, Mr.Ko Yazaki ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังที่ประชุมหารือถึงการทำงานร่วมกันเพื่อขยายธุรกิจของ DTCENT ไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย โครงการงานพัฒนาระบบ GPS & Telematics ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบ OEM Tier 1, งานวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจรถ EV และ Solution ด้าน Smart city เป็นต้น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปี 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) เป็นผู้ถือหุ้น DTCENT ในสัดส่วน 13.44 % โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button