“บล.ดาโอ” คว้ารางวัล “Active Agent of 2022”

“บล.ดาโอ” คว้ารางวัล “Active Agent of 2022” ในงาน TFEX Best Award สะท้อนความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจใช้บริการ


บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล TFEX Best Award ในหมวด “Active Agent of 2022” บริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดในส่วนลูกค้าบุคคล และร่วมรับรางวัลกับผู้ชนะการแข่งขันที่เลือก บล.ดาโอ เป็นที่ปรึกษา จากโครงการ TFEX FX Futures Trading Challenge 2022 และ TFEX Algorithmic Trading Workshop & Competition 2022

โดยนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลสะท้อนความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจใช้บริการกับ บล. ดาโอ มาอย่างต่อเนื่อง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ในการเป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงิน “DAOL, your lifetime financial partner”

Back to top button