“ไทยพาณิชย์” จับมือ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงใหม่

 “ธนาคารไทยพาณิชย์” ร่วมกับ กองทัพอากาศ มอบผ้าห่ม-อุปกรณ์การศึกษา ผ่านโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” แก่ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ และประชาชน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ และประชาชน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และนางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานในพิธี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

Back to top button