FA นำทีมร่วมยินดี KTMS หุ้นไอพีโอตัวสุดท้ายของปี 65

“แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นำทีมร่วมแสดงความยินดีหุ้นไอพีโอ KTMS หลังเข้าซื้อขายใน mai เป็นหลักทรัพย์ตัวสุดท้ายส่งท้ายปี 65


นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS พร้อมด้วย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ KTMS เข้าทำการซื้อขายใน mai เป็นวันแรก และถือเป็นหลักทรัพย์ตัวสุดท้าย ส่งท้ายปี 65 ที่เข้าทำการซื้อขายใน SET ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button