AGE ปันน้ำใจ มอบของขวัญปีใหม่ “ผ้าห่ม-สิ่งของอุปโภค” จ.เชียงราย

AGE ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ร่วมมอบผ้าห่ม จำนวน 550 ผืน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ มอบผ้าห่มและสิ่งของอุปโภค – บริโภค


นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 ร่วมมอบผ้าห่ม จำนวน 550 ผืน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ มอบผ้าห่มและสิ่งของอุปโภค – บริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และอุปกรณ์การเรียน ให้พี่น้องเกษตรกร หมู่ 12 ตำบลวาวี เพื่อส่งมอบไออุ่นและส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร หมู่ 12 ตำบลวาวี ณ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Back to top button