MJD จับมือ “พีไอเอ็ม-สวนสุนันทา” เพิ่มหลักสูตรใหม่ รองรับตลาดคอนโด

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” จับมือ พีไอเอ็ม-สวนสุนันทา เตรียมกองทัพคนรุ่นใหม่ พัฒนาหลักสูตรสร้างมืออาชีพด้านบริหารอาคาร รองรับตลาดคอนโด-อาคารสูงโต


นางสาวนฑา กิตติอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เปิดเผยว่า บริษัทได้จับมือร่วมกับ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารอาคาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพด้านงานบริหารอาคารให้แก่ประเทศ

ทั้งนี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และทั้ง 2 สถาบันการศึกษา จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เตรียมและผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นบุคลากรมืออาชีพในสายงาน เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด MDPC Expertise Meets Excellence ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร สร้างโอกาสการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่นักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษากับเครือเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ด้วย

นางสาวนฑา กล่าวอีกว่า นอกจากพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้ว บริษัทยังสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับความรู้บุคลากรปัจจุบัน หรือ Upskill ให้แก่พนักงานปัจจุบันด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการบริหารอาคารและผู้ใช้อาคารยุคใหม่

โดยล่าสุดได้พัฒนาหลักสูตร e-Learning หลากหลายด้าน อาทิ การบริหารงานสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรอาคาร การบริหารพื้นที่ในงานธุรกิจอาคารยุคใหม่ การจัดการความปลอดภัยและการควบคุมอาคาร เป็นต้น เพื่อให้พนักงานปัจจุบันสามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์

Back to top button