SUN มุ่งพัฒนาเยาวชน มอบทุนศึกษานักเรียน รร.สันป่าตองวิทยาคม

SUN มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการในการสนับสนุนเงินทุนให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน เป็นผู้แทนบริษัท เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ได้รับเกียรติจาก นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมคณาจารย์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนในครั้งนี้

นางสาวไผเงิน เสาร์แก้ว ตัวแทนนักเรียน ซึ่งศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ได้กล่าวแสดงความขอบคุณหลังจากได้รับทุน “หนูขอขอบคุณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ที่ได้ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ทำให้นักเรียนมีกำลังใจในการเรียน และประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม โดยจะนำทุนดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและช่วยแบ่งภาระของครอบครัวต่อไปค่ะ

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

Back to top button