CHO ร่วมมอบรางวัลโครงการ “OPEN INNO-vation 2022” ปี 2

CHO ร่วมมอบรางวัลโครงการ “OPEN INNO-vation 2022” ต่อเนื่องปี 2 พร้อมต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์สู่ผลงานเป็นรูปธรรม ตามกลยุทธ์ CHO Tech Riders 2030


Mr. Hiroshi Yokoyama (ที่1 ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เป็นตัวแทนมอบรางวัลสาขา Generation Award / Sponsor Challenge จำนวน 3 รางวัล ให้กับผู้ชนะโครงการประกวดไอเดีย INNO-vation ในงานประกาศรางวัล “OPEN INNO-vation 2022” ซึ่ง CHO ได้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมีการต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ที่ได้รับการคัดเลือก นำไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางและกลยุทธ์ CHO Tech Riders 2030 ต่อไป

 

Back to top button