SUPER ร่วมงาน Asia Solor Storage Summit Thailand 2023

SUPER เข้าร่วมงาน Asia Solor Storage Summit Thailand 2023 เสวนาพิเศษ “บทบาทสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์”


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เข้าร่วมงาน Asia Solor Storage Summit Thailand 2023 และเสวนาพิเศษในหัวข้อ บทบาทสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศ “Solor Pivotal Role on Delivering Thailand Climate Objectives” ซึ่ง SUPER เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ผลิตพลังงานให้กับประเทศ โดยเอาพลังงานธรรมชาติมาเป็นพลังงานทดแทน

ล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ ในจังหวัดสระแก้ว กำลังการขายไฟ 16 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง โดยมีกำลังการติดตั้งแสงอาทิตย์ที่ 49 เมกะวัตต์ ร่วมกับไบโอแก๊ซ 1 เมกะวัตต์ และติดตั้งแบตเตอรรี่ขนาด 136.24 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีโครงการในประเทศเวียดนาม ที่เพื่อผลิตพลังงานสะอาดร่วมกับระบบเก็บกักพลังงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

Back to top button