TOP รับการต่อสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 ตอกย้ำนโยบาย “ต้านทุจริต”

“ไทยออยล์” ได้รับการต่ออายุการรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 สะท้อนนโยบายแนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วน


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี (ปี 2566 – 2569) ซึ่งสะท้อนถึงการมีนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ทั้งนี้ ไทยออยล์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นสมาชิกต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2553 โดยได้รับรองการเป็นสมาชิกฯ ในปี 2557 และได้รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

Back to top button