TPCH ปลื้ม 2 โรงไฟฟ้าคว้าใบรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์”

TPCH ส่ง 2 โรงไฟฟ้าคว้าประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางสาวนันท์นภัส สระบงกช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เข้ารับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

โดยมอบให้แก่โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลรวม 2 โรงไฟฟ้า ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า สตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) จ.สตูล กำลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า มหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) จ.สมุทรสาคร กำลังการผลิตเสนอขาย 8.0 เมกะวัตต์ ภายในงาน “มอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566”

ทั้งนี้ นายเชิดศักดิ์ ได้กล่าวเจตนารมณ์ โดยวางเป้าหมายเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2570 และ เป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2575 งานครั้งนี้ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

Back to top button