TPCH ต้อนรับนักลงทุน VI เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า SP

TPCH ต้อนรับนักลงทุน VI เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ “สยาม พาวเวอร์” ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ จ.นนทบุรี


นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางสาวนันท์นภัส สระบงกช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH พร้อมด้วย นายสุชาติ จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (SP) ให้การต้อนรับนักลงทุน VI เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง TPCH ถือหุ้นในสัดส่วน 50%

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า SP ได้สร้างความมั่นใจกับชุมชนโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

Back to top button