UAC ประกาศขับเคลื่อนองค์กร ก้าวสู่บริษัทโตยั่งยืน

UAC จัดกิจกรรมเวิร์คชอป ประกาศรุกโครงการปิโตรเลียม - โรงไฟฟ้าชุมชน - โรงงานผลิต RDF ดันรายได้ปี 70 แตะ 4 พันล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC  จัดกิจกรรมภายใต้ Strategic Thinking Management & Innovation Workshop 2023″ เพื่อประกาศขับเคลื่อนองค์กร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานสะอาด

โดยการ Workshop ครั้งนี้ เป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ UAC Group เพื่อวางเกมรุกทางธุรกิจสู่การต่อยอดการลงทุน ในโครงการต่าง ๆ ทั้ง “ปิโตรเลียม – โรงไฟฟ้าชุมชน – โรงงานผลิต RDF” เพื่อพิชิตเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 70 แตะระดับ 4,000 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคง และผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแผนนโนบายที่วางไว้

Back to top button