JPARK จับมือ APM ลุยโรดโชว์ “บล.ยูโอบี เคย์เฮียน” เสนอแผนขายหุ้น “ไอพีโอ”

JPARK ผนึกกำลัง APM เสนอแผนขายหุ้น “ไอพีโอ” จำนวน 110 ล้านหุ้น-เข้าตลาดหลักทรัพย์ ณ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน


นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ JPARK ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่จอดรถ รับจ้างบริหารพื้นที่จอดรถ และให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ พร้อมด้วย นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

โดยร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น และแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กับเจ้าหน้าที่การตลาด ทั้งนี้ นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน

Back to top button