BCP มอบทุนศึกษา “ยาวชนในโรงเรียน-ชุมชนเพื่อนบ้าน” ปีที่ 19

BCP มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียน-ชุมชนเพื่อนบ้าน รอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ร่วมสร้างกำลังสำคัญแก่ประเทศชาติ


นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP พร้อมคณะผู้บริหารบางจากฯ มอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ประจำปี 66 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนที่มีความประพฤติดีรักการเรียน มีน้ำใจและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

โดยในปี 66 บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากโรงเรียน ชุมชนเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง รวมถึงเยาวชนในโครงการเยาวชนคนดีบางจากฯ นักกีฬาสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากฯ รวม 32 แห่ง จำนวนกว่า 800 ทุน มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงเรียน ในโครงการอาหารกลางวัน มาตั้งแต่ปี 48 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 44 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 

 

Back to top button