BDMS คว้า 2 รางวัล กลุ่ม “Business Excellence” งาน “SET Awards 2023”

BDMS คว้า 2 รางวัล กลุ่ม “Business Excellence” จากเวที “SET Awards 2023” สะท้อนความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นนักวิเคราะห์ – นักลงทุน


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน หรือ BDMS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล ในกลุ่ม “Business Excellence” จากงาน “SET Awards 2023” ได้แก่ รางวัล “Best Innovative Company Awards” และ “Best Investor Relations Awards” สำหรับบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท นับเป็นปีแรกที่ BDMS ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัลนี้ ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรม รวมถึงความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน

โดย นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน BDMS พร้อมด้วย นายแพทย์สุทร บวรรัตนเวช Chief Faculty สถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ และนายแพทย์พนธกร พานิชกุล ศัลย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่องธุรกิจที่มีความโดดเด่น พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ รางวัล “Best Innovative Company Awards” มอบให้แก่บริษัทยอดเยี่ยมที่มีนวัตกรรมโดดเด่น สร้างมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเราได้พัฒนานวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ ผ่านการประยุกต์ใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การผ่าตัดบนเตียงผ่าตัดทั่วไปที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Direct anterior approach hip replacement (DAA) โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ระดับสากล

สำหรับรางวัล “Best Investor Relations Awards” มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างโดดเด่น และได้การยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ถึงการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เป็นการสะท้อนความสำเร็จและศักยภาพ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา

โดย BDMS เป็นผู้นำธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ มีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชารวม 58 แห่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

Back to top button