BAM คว้าใบรับรอง “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน” CAC

BAM คว้าใบรับรองต่ออายุสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน” ภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ตอกย้ำองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน


นายธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และนายสุรทิน สุทิน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เข้าร่วมงาน CAC NATIONAL CONFERENCE 2023 “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ

โดยได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการต่ออายุสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน” ของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นว่า BAM และบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในองค์กรและสังคมไทย

Back to top button