VGI เปิดมุมมองโซลูชั่นการตลาด งาน “VGI Media Effectiveness 2024”

VGI จัดงาน “VGI Media Effectiveness 2024” เปิดมุมมองโฆษณาแบบ “Effectiveness” เผยโซลูชั่นทางการตลาดและ BTSumers and Lifestyle พร้อมคว้า 6 วิทยากรร่วมบรรยาย


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย จัดงาน “VGI Media Effectiveness 2024” เปิดมุมมองโฆษณาในแบบ Effectiveness พร้อมเผยกลยุทธ์  Meta + Mitri Marketing จากเนื้อหาของ Marketing 6.0 ยุคของ Immersive Marketing และอินไซต์ BTSumers ผ่านกลยุทธ์ 5A (Aware, Appeal, Ask, Act และ Advocate) โดยมี Key Highlight เรื่องราวที่น่าสนใจของวิทยากรทั้ง 6 ท่านภายในงาน

เกร็ดรดา เบญจอาธรศิริกุล Business Development Director of VGI กล่าวว่า หัวใจสำคัญสำหรับความสำเร็จของการทำโฆษณาของแบรนด์มาจากการผสมผสานระหว่าง Platform, Audience และ Creative โดยต้องสะท้อนออกมาผ่าน Key Message โดยแคมเปญโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยจาก ททท. ที่ประสบความสำเร็จในทุกแกน 5A ตั้งแต่ Awareness, Appeal, Ask, Act และ Advocate เพราะการใช้สื่อและ Content ที่หลากหลาย สามารถกระตุ้นความต้องการออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจนเกิดการสร้าง Action ได้สูงถึง 95%

อีกทั้ง Pando Pet สามารถเพิ่มยอดขายผ่านสื่อ OOH ได้ถึง 200% เป็นการตอกย้ำว่า OOH สามารถ drive real conversion และมี delayed impact ทั้งนี้ สื่อ OOH เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งรูปแบบของการสร้าง Network สามารถ coverage ทั่วกรุงเทพหรือจุด Strategic location อาธิ สถานีเพลินจิต เป็นจุดที่ติดกับห้าง Central Embassy และที่สำคัญ คือราคาต่อ ตารางเมตรแพงที่สุดในประเทศไทย จึงเป็นจุดที่ the most expensive brands สามารถเข้าถึงลูกค้า super high end ได้ โดยปัจจุบันสื่อบน BTS และ OOH สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้

ด้าน นายกฤติน กุลศรี Head of Strategic Product of  VGI บรรยายหัวข้อ เทรนด์การกลับมาทำงานของพนักงานออฟฟิศ และการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้วย POV+ โดย Covid-19 เริ่มไม่มีบทบาทในการใช้ชีวิต จากสถิติชาวออฟฟิศกลับมาทำงานแบบ Work at Office ด้วยจำนวน Traffic กว่า 12 ล้าน และทำงานแบบเต็มเวลาที่ 5 วันต่ออาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ การใช้สื่อ POV+ จึงเป็นสื่อที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย เพราะเป็นสื่อภายในอาคารสำนักงานที่เจาะกลุ่มชาวออฟฟิศโดยเฉพาะ ครอบคลุมไปจนถึงการยิงโฆษณาผ่าน Online อีกด้วย ที่สำคัญ  POV+ สามารถทำ Segmentation ตามความสนใจของลูกค้าได้ ซึ่งจะทำให้การทำ Targeting แม่นยำมากขึ้น

นางณมาพร สนธิสอาด Head of Data Strategic Planning of  VGI บรรยายหัวข้อ DATA EFFECTIVENESS ของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้ Data ให้ Effective ต้องเป็น data ที่มาจากการเก็บพฤติกรรมการใช้จ่ายและการใช้ชีวิตประจำวันของ Consumer แท้จริง และหากสามารถนำไปใช้ร่วมกับ CRM data ของลูกค้า รวมถึง Platform Interest ต่างๆเพื่อสร้างและขยายฐานของ Cream Target ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่หรือเรียกว่า high potential หรือกลุ่ม FIT (เอฟ ไอ ที) ที่มีกำลังการใช้จ่ายสูง เริ่มกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ VGI และ V-Click ร่วมกับพันธมิตร Media platform ชั้นนำของประเทศจีนมากมาย อาทิ Douyin (โต่ว ยิน) หรือ TikTok และ RED ที่สามารถ Capture ทุก Consumer Journey ได้อย่างแม่นยำส่วน Category ที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจมากๆ ฝากไว้ 3 คำ คือ ของกิน ของใช้ ของฝาก

นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของ Super Turtle ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายของ VGI บรรยายหัวข้อ Business Expansion โดยแชร์ถึง Business Roadmap ในส่วนของ LIFESTYLE STORE (Turtle Shop) ให้ครอบคลุมตามสถานีบีทีเอสมากยิ่งขึ้นทั้ง 115 สถานีบีทีเอส ( สีเขียว 60 สถานี สีเหลือง 23สถานี สีชมพู 32 สถานี )

ด้าน นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด กล่าวถึง Rabbit Cash ธุรกิจน้องใหม่ในเครือ VGI ที่ทำธุรกิจ Digital Lending โดยใช้ Alternative Data มาทำ Credit Score ในการให้สินเชื่อที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของภาครัฐ

ขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน Executive Consultant Intage Thailand บรรยายหัวข้อ Meta + Mitri marketing และผลสำรวจ BTSumers ด้วยกลยุทธ์ 5A’s ประกอบไปด้วย Aware รู้จัก สร้างการรับรู้ , Appeal รู้ใจ ดึงดูดความสนใจ , Ask ค้นหาเพื่อรู้ลึก สามารถนำเสนอคำตอบของคำถาม เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ, Act รับไว้ การตัดสินใจซื้อ และ Advocate รักเลย , แนะนำให้เกิดการบอกต่อ โดย Marketing 6.0 ยุคแห่งการทำการตลาดแบบ Immersive การสร้างประสบการณ์ทางการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกสมจริง และไร้เส้นแบ่งไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะอยู่บนโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ ต้องทำให้ผู้บริโภคเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น

ในขณะที่ผู้บริโภคกำลังมองหาแบรนด์ที่ให้ความสำคัญเรื่อง Mindful Marketing การตลาดอย่างยั่งยืนที่นอกจากสร้างผลกำไรแล้ว ยังสร้าง Impact ต่อสังคม หรือ Good Marketing makes the brand looks good, Great Marketing makes customers feel good about themselves การทำการตลาดที่ดีนั้นจะทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์ออกมาดูดี แต่การตลาดและการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมคือการที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถรู้สึกดีกับตัวเอง

สำหรับการตลาดเทรนด์ใหม่ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในทุก Journey นักการตลาดจะต้องรู้ลึกไปถึงขั้นที่ว่าลูกค้าหายไปในขั้นตอนไหนของการสื่อสารการตลาด เพื่อหา pain point และปรับกลยุทธ์  ในส่วนของ BTSumers หรือผู้โดยสารเดินทางด้วย BTS เป็นประจำใน 67% พบว่าเป็น Young &Middle – Executive Working Adults ช่วงอายุตั้งแต่ 20-39 ปี (Gen Millennial – Gen z) เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง เต็มที่กับชีวิต ต้องการ work life balance และมีรายได้อยู่ในระดับ Upper Class หรือเฉลี่ย 107,000 บาท และ 97% ของผู้โดยสาร BTS หลังจากเห็นสื่อโฆษณาแล้ว 94% จะเกิดการ Aware และ 75% Act (purchase) และ 63% Advocate หรือบอกต่อ โดย 77% เป็นกลุ่มที่มองว่าการมองสื่อโฆษณาบน BTS เป็นการพักสายตาจากมือถือ และมองหาความบันเทิงอื่นๆระหว่างที่เดินทาง

ทั้งนี้ ผู้โดยสาร BTS จะจดจำแบรนด์ (Brand Recall) ได้เฉลี่ยอย่างน้อย 1-3 แบรนด์ โดยมักจะจดจำแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Daily Life ของตนได้อย่างดี อาทิ อุปกรณ์ไอที สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ความบันเทิงและการเงิน

โดย สื่อโฆษณาบน BTS ในแต่ละTouchpoint เหมาะสำหรับสร้าง Influence และ Impact ที่แตกต่างกันตามจุดเด่นและ Location Strategy ของสื่อ เช่น Street view เหมาะกับโฆษณาที่เป็น Dynamic Visual หรือ Storytelling มีข้อความน้อยๆ และเป็นข้อความที่สร้าง Call to Action ส่วนสื่อ Welcome Pack บริเวณทางเข้าสถานี BTS เหมาะกับ Ad ที่อยากให้ผู้บริโภคเห็นตั้งแต่ไกลๆ เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่ ดึงดูดสายตาได้อย่างดี เหมาะในการสื่อสารโปรโมชั่นที่น่าสนใจ

Back to top button