EA คว้ารางวัล “Thailand Top Company Award 2024” ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมพลังงาน

EA ปลื้ม! คว้ารางวัลงาน Thailand Top Company Award 2024” ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ตอกย้ำความเป็นเลิศทางธุรกิจ และผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้รับรางวัล Thailand Top Company Award 2024 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมี นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าว มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีการยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย

นายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการ โครงการกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน EA เปิดเผยว่า กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมายกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมธุรกิจพลังงานทดแทน, ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, ธุรกิจแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน, ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และสถานีชาร์จ EA Anywhere เป็นต้น

สำหรับ EA เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งดำเนินธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 17 องค์กรของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด สิ่งสำคัญคือ เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยี คิดค้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ใช่แค่รับจ้างผลิต เราพร้อมที่จะพัฒนานวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริหารงานบนหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

โดยปัจจุบัน โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายประเทศใช้โอกาสด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต ในภาคธุรกิจของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวด้วยนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันกับนานาประเทศเช่นเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือ การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์  จึงจะแข่งขันได้อย่างทัดเทียม EA เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่พร้อมปรับตัว ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเทรนด์ของโลก

“ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้มอบรางวัลดังกล่าวให้กับ EA นับเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ สะท้อนความพยายามทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ” นายฉัตรพล กล่าวทิ้งท้าย

Back to top button