PRM ร่วมงาน “Opportunity Day” ส่งซิกปี 67 สดใส ลุยขยายธุรกิจขนส่ง-กำลังผลิตเพิ่ม

PRM ร่วมงาน Opportunity Day ฉายภาพธุรกิจปี 67 สดใส ลุยขยายธุรกิจขนส่งฯในประเทศและธุรกิจ Offshore Support รวมถึงเพิ่มกำลังผลิตโรงกลั่นในภูมิภาค


นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี และนายพชร รอดสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทในกิจกรรม Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผ่านระบบออนไลน์

โดยสรุปผลประกอบการปี 2566 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศที่ให้บริการเรือขนาด VLCC เต็มปีครบทั้ง 3 ลำภายใต้สัญญาระยะยาว และมั่นใจปี 2567 สามารถสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นขยายธุรกิจขนส่งฯในประเทศ และธุรกิจ Offshore Support โดยจัดหาเรือขนส่งน้ำมัน และปิโตรเคมีเข้าเสริมกองเรืออย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาค และลดอายุกองเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการดำเนินงาน และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button