สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BEC มูลค่าสูงสุด 369 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BEC มูลค่าสูงสุด 369 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BEC 2 30,000,000 369,000 12.3
NVD 2 40,000,000 100,800 2.52
SPC 1 1,800,000 100,440 55.8
STA 1 1,000,000 33,750 33.75
KEX-F 1 604,300 23,794 39.38
PSL 1 1,000,000 20,600 20.6
BANP13C2201A 1 25,000,000 5,963 0.24
NEWS <C> 1 5,000,000 213 0.04

Back to top button