สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) XPG-F มูลค่าสูงสุด 725.79 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) XPG-F มูลค่าสูงสุด 725.79 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
XPG-F 3 207,369,000 725,792 3.5
CPALL 3 1,100,000 70,413 64.01
BANPU-F 1 1,990,444 26,871 13.5
BGRIM 2 477,000 20,867 43.75
RAM 1 51,169 7,215 141
BDMS <XD> 1 300,000 6,795 22.65
IRPC 1 1,000,000 4,700 4.7
AQ <C> 1 3,000,000 141 0.05

Back to top button