สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TKC มูลค่าสูงสุด 646.88 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TKC มูลค่าสูงสุด 646.88 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TKC 35 28,560,000 646,880 22.65
CBG 1 2,000,000 229,000 114.5
TFG 2 30,000,000 151,500 5.05
BWG 1 4,625,000 5,550 1.2

Back to top button