สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) JAS มูลค่าสูงสุด 61.56 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) JAS มูลค่าสูงสุด 61.56 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
JAS 2 16,000,000 61,560.00 3.85
DTAC13C2204A 2 14,118,800 3,512.05 0.25
AQ <C> 2 4,500,000 137.25 0.03
NEWS <C> 1 1,000,000 54.00 0.05
AQ-W5 <C> 1 2,000,000 21.00 0.01

Back to top button