สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ESSO มูลค่าสูงสุด 115.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ESSO มูลค่าสูงสุด 115.12 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ESSO 1 14,854,600 115,123.15 7.75
TFG 1 15,000,000 74,400.00 4.96
BBL 10 360,000 46,765.00 129.90
CPN 1 180,000 9,585.00 53.25
AQ <C> 1 5,000,000 151.50 0.03

Back to top button