สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL-F มูลค่าสูงสุด 172.22 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL-F มูลค่าสูงสุด 172.22 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL-F 1 2,925,100 172,215.26 58.88
KTC-F 1 1,000,000 60,000.00 60.00
KBANK 1 296,400 42,385.20 143.00
HUMAN-F 2 2,906,100 36,968.39 12.72
TR 1 180,000 9,180.00 51.00
XPG 1 1,000,000 2,600.00 2.60
AQ <C> 1 2,000,000 60.60 0.03

Back to top button