สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KCE มูลค่าสูงสุด 349.64 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KCE มูลค่าสูงสุด 349.64 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KCE 76 5,572,000 349,643.00 62.75
AAV 1 70,000,000 192,500.00 2.75
GUNKUL 2 23,000,000 115,115.00 5.00
STGT 14 6,167,100 106,074.12 17.20
BCH 1 2,000,000 37,600.00 18.80
TIPH 1 400,000 25,500.00 63.75
KTC 1 400,000 23,600.00 59.00
IRPC 4 4,174,600 13,525.70 3.24
SAWAD 1 185,500 10,879.58 58.65
COM7 2 320,200 10,809.77 33.76
VGI 1 1,692,600 8,632.26 5.10
PTTEP 1 50,000 7,821.65 156.43
AKP 1 2,000,000 5,960.00 2.98
KTBSTMR 1 500,000 4,790.00 9.58
SPALI 1 241,000 4,579.00 19.00
BWG 1 4,900,000 4,312.00 0.88
KBANK 1 25,500 3,914.51 153.51
QLT 1 612,600 3,675.60 6.00
BGRIM 1 86,100 3,536.13 41.07
TIDLOR 1 93,000 2,766.75 29.75
OR 1 74,000 1,942.50 26.25
GPSC 1 27,600 1,849.20 67.00
PTTGC 1 31,400 1,436.55 45.75
TU 1 56,300 985.25 17.50
PTT 1 26,100 887.40 34.00
STA 1 36,400 786.24 21.60
ADVANC 1 100 20.20 202.00
CBG-F 1 58 6.38 110.00
GULF-F 1 79 3.77 47.75
BJC-F 1 70 2.29 32.75
DTAC-F 1 22 1.01 45.75
BH-F 1 5 0.89 178.50
TU-F 1 19 0.33 17.50
LH-F 1 23 0.19 8.30
TRUE-F 1 11 0.05 4.74

Back to top button