สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BEC มูลค่าสูงสุด 422.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BEC มูลค่าสูงสุด 422.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BEC 3 32,500,000 422,500 13
KTC 1 5,000,000 300,000 60
KBANK 1 218,200 32,675 149.75
SKY 1 1,000,000 10,600 10.6

Back to top button