สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ AIT มูลค่าสูงสุด 72 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ AIT มูลค่าสูงสุด 72 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
AIT 2 18,000,000 72,000.00 4.00
BDMS 3 1,485,500 36,445.44 24.53
PTTEP 1 133,000 19,722.08 148.29
LPF 1 900,000 11,700.00 13.00
HANA 1 250,000 11,187.50 44.75
AOT 1 190,900 11,167.65 58.50
CPNREIT 1 1,000,000 10,900.00 10.90
TFFIF 1 1,500,000 9,750.00 6.50
IMPACT 1 600,000 7,440.00 12.40
TIDLOR 1 278,600 6,296.36 22.60
III 1 300,000 3,090.00 10.30
COM7 1 100,000 2,260.00 22.60
HMPRO 1 147,000 1,734.60 11.80
EA 2 24,400 1,104.10 45.25
BANPU 1 121,200 909.00 7.50
MINT 1 31,700 863.83 27.25
OSP 1 33,800 770.64 22.80
TQR 1 100,000 680.00 6.80
AOT13P2404B 1 1,363,400 490.82 0.36
PTT13C2403A 1 1,397,800 237.63 0.17

Back to top button