สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ TRUE มูลค่าสูงสุด 290 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่วันนี้ TRUE มูลค่าสูงสุด 290 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
TRUE 1     58,000,000.00          290,000.00              5.00
PTTEP 1       2,000,000.00          283,773.60          141.89
KLINIQ 12       6,600,000.00          234,300.00            35.50
AOT-F 1       2,969,700.00          178,076.87            59.96
MASTER 2       1,500,000.00           87,000.00            58.00
AOT 5          736,000.00           44,110.00            59.93
CIG 4    287,555,556.00           21,777.78              0.08
M-F 1          423,600.00           16,732.20            39.50
TTB 1     10,600,000.00           16,589.00              1.57
PDG 2       4,200,000.00             9,996.00              2.38
BTS 1          734,300.00             5,507.25              7.50
BGRIM 2          139,100.00             3,720.93            26.75
FSMART 1          500,000.00             3,600.00              7.20
MINT 3          126,600.00             3,449.85            27.25
SVI 1          350,500.00             2,471.03              7.05
TIDLOR 1           86,300.00             1,950.38            22.60
SNC 1          147,800.00             1,302.86              8.82
INSET 1          500,000.00               989.13              1.98
BEM 2          115,700.00               937.17              8.10
BANPU 3          114,400.00               772.20              6.75
JMT 1           26,800.00               757.10            28.25
EA 1             9,000.00               398.25            44.25
HARN 1           65,500.00               140.17              2.14
PPPM 1       2,700,000.00               108.00              0.04
SCC 1               100.00                 29.20          292.00
RATCH 1               100.00                   3.08            30.75
LH 1               100.00                   0.77              7.65

Back to top button