สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 พ.ค.67

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียงลำดับตาม มูลค่าการขายชอร์ต ประจำวันที่ 15 พ.ค.67


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BEM-R 38,231,200 304,592,625 41.35%
AOT 4,100,700 275,247,350 16.33%
PTT 6,604,100 222,854,200 23.58%
DELTA-R 2,628,500 191,019,650 14.02%
CPALL-R 3,040,800 184,567,450 15.45%
AOT-R 2,715,100 182,257,100 10.81%
PTTEP-R 1,153,200 176,978,000 22.64%
EA-R 5,971,800 155,825,900 14.35%
SCB-R 1,466,900 154,660,500 13.33%
TOP-R 2,781,300 143,946,000 13.83%
BBL-R 903,300 125,698,250 11.52%
LH-R 18,433,100 124,344,290 5.71%
MINT-R 3,598,500 118,494,550 24.02%
CPALL 1,942,400 117,892,800 9.87%
KBANK-R 880,500 115,934,100 13.21%
EA 4,381,000 115,838,575 10.53%
BDMS 3,834,100 111,706,450 8.37%
PTT-R 2,864,800 96,205,050 10.23%
BBL 665,400 92,706,000 8.48%
KTB-R 4,303,100 72,722,390 20.71%
KTB 4,245,500 71,748,950 20.44%
KBANK 536,200 70,768,850 8.05%
MTC 1,531,800 69,723,900 13.13%
KCE-R 1,694,900 68,174,125 4.05%
CPN-R 1,063,300 66,665,475 17.67%
HANA-R 1,662,100 65,075,050 5.30%
SCB 600,500 63,414,400 5.46%
PTTEP 408,500 62,698,700 8.02%
AWC-R 14,968,400 62,504,316 17.31%
BTS 10,535,900 61,851,520 21.66%
SPALI-R 3,185,600 60,456,510 26.50%
DELTA 821,600 59,936,050 4.38%
CPF 2,700,500 59,634,790 6.79%
ADVANC 271,700 56,241,700 8.23%
BEM 6,842,200 55,179,300 7.40%
HMPRO-R 5,429,400 54,772,930 14.39%
LH 7,759,600 52,649,705 2.40%
TOP 987,500 51,355,775 4.91%
GULF 1,240,000 50,733,500 21.83%
SCC-R 193,100 48,015,600 15.36%
BANPU 8,749,700 46,234,725 11.11%
TTB 25,790,600 44,791,739 15.10%
CRC-R 1,401,000 44,747,350 13.14%
TRUE-R 5,248,900 44,273,925 8.13%
TRUE 5,051,400 42,487,105 7.82%
KTC-R 966,700 41,821,950 29.06%
BANPU-R 7,568,100 39,860,270 9.61%
IVL-R 1,589,900 38,939,350 12.40%
AP 4,053,800 38,614,120 24.56%
OR 2,110,300 38,254,650 16.00%
BCP 949,500 38,170,225 8.40%
MINT 1,137,500 37,516,750 7.59%
GULF-R 899,600 36,667,775 15.83%
SAWAD-R 923,700 35,911,300 23.85%
PTTGC-R 983,200 35,723,750 15.41%
INTUCH-R 514,300 35,063,325 23.19%
HMPRO 3,410,700 34,601,000 9.04%
KCE 838,100 33,572,075 2.00%
AMATA 1,483,800 33,479,990 8.24%
AP-R 3,319,900 31,553,950 20.12%
CENTEL 684,100 30,973,875 8.30%
BCP-R 770,800 30,873,600 6.82%
JMT 1,774,700 30,634,180 3.87%
SIRI-R 17,770,500 29,476,709 20.29%
BJC 1,273,100 29,345,620 2.31%
SCGP-R 923,100 28,110,575 15.37%
OR-R 1,547,100 28,047,780 11.73%
TIDLOR-R 1,265,600 26,581,480 14.37%
CPN 411,900 25,837,550 6.84%
SCC 103,100 25,687,100 8.20%
AMATA-R 1,136,200 25,521,250 6.31%
AWC 6,136,700 25,504,934 7.10%
CRC 788,000 25,214,450 7.39%
HANA 620,200 24,507,775 1.98%
MTC-R 516,300 23,489,300 4.43%
CPAXT 754,600 23,102,125 21.63%
OSP-R 1,047,900 22,303,770 5.79%
SPRC 2,816,400 22,045,655 14.79%
BH 85,500 21,781,500 5.10%
BH-R 85,500 21,755,100 5.10%
WHA 4,161,100 21,665,315 9.73%
BDMS-R 740,300 21,646,675 1.62%
ADVANC-R 101,500 20,967,800 3.07%
GPSC-R 406,000 20,059,925 16.32%
SCGP 649,500 19,769,025 10.81%
RATCH-R 694,100 19,610,825 18.93%
IVL 788,700 19,318,260 6.15%
PTG-R 2,260,900 18,947,125 32.13%
TISCO 193,800 18,847,575 5.73%
SPRC-R 2,413,600 18,832,020 12.67%
COM7 888,400 17,057,480 7.85%
COM7-R 850,100 16,280,200 7.51%
BJC-R 697,600 15,937,300 1.27%
KKP-R 299,000 15,673,350 22.45%
PLANB-R 1,969,400 15,664,790 6.82%
RCL-R 595,800 15,554,475 5.30%
IRPC 7,903,100 15,171,610 19.59%
SPALI 778,500 14,923,640 6.48%
TIDLOR 688,900 14,484,770 7.82%
OSP 669,600 14,268,430 3.70%
CBG-R 197,700 14,099,100 10.36%
TLI 1,524,300 13,755,220 3.12%
AAV 5,830,900 13,657,244 6.85%
TU 891,300 13,636,830 8.54%
BGRIM 509,900 13,512,350 21.52%
IRPC-R 7,040,700 13,467,240 17.46%
STA 724,200 13,023,180 4.98%
QH-R 6,192,900 12,886,636 4.85%
WHA-R 2,349,300 12,220,660 5.49%
RATCH 428,100 12,176,725 11.68%
CPF-R 520,700 11,440,290 1.31%
TLI-R 1,254,800 11,330,115 2.57%
KTC 258,600 11,178,400 7.77%
GUNKUL-R 4,402,100 11,142,228 15.22%
QH 5,341,100 11,128,664 4.18%
GLOBAL 660,100 11,081,520 12.36%
CK-R 501,000 10,833,030 18.78%
ICHI-R 579,400 10,613,970 6.17%
CENTEL-R 228,000 10,367,100 2.77%
RCL 392,000 10,299,575 3.48%
PLANB 1,266,400 10,265,630 4.38%
JMART 788,200 10,134,620 9.09%
TISCO-R 103,200 10,036,200 3.05%
STA-R 535,600 9,677,990 3.68%
TTB-R 5,456,900 9,443,716 3.20%
GUNKUL 3,685,300 9,319,522 12.74%
SIRI 5,485,600 9,106,268 6.26%
PTTGC 248,400 9,007,300 3.89%
MEGA-R 217,500 8,775,025 14.40%
GPSC 177,400 8,772,825 7.13%
BCH 413,200 8,311,510 9.82%
DOHOME 678,000 8,139,650 11.30%
EGCO 72,300 8,095,000 10.63%
INTUCH 118,600 8,066,850 5.35%
TKN 665,900 7,723,160 3.51%
CK 347,800 7,499,320 13.04%
GLOBAL-R 443,000 7,416,960 8.30%
JAS 2,216,600 7,202,544 3.15%
BAM-R 808,700 7,145,555 5.43%
ERW 1,391,300 7,015,420 4.03%
PRM 933,500 6,924,900 24.71%
SAWAD 170,400 6,631,950 4.40%
BAM 742,700 6,563,135 4.99%
RBF 667,300 6,404,805 3.61%
VGI 3,952,300 6,399,246 14.99%
TASCO 385,000 6,121,710 7.23%
KKP 116,300 6,096,700 8.73%
MBK 336,900 6,001,630 7.62%
MEGA 148,400 5,984,875 9.82%
ORI-R 996,900 5,897,785 8.41%
JMT-R 330,800 5,774,960 0.72%
CBG 80,500 5,746,750 4.22%
BA 300,000 5,527,890 4.23%
TCAP 107,200 5,279,600 13.80%
MBK-R 299,100 5,278,150 6.77%
CHG 1,786,000 5,232,432 7.77%
DITTO 258,200 5,110,980 2.25%
AH 247,000 5,090,910 10.18%
NEX 1,135,400 5,062,712 0.28%
BLAND-R 7,427,200 4,935,274 53.68%
STGT 460,300 4,736,945 1.73%
SC 1,425,100 4,692,422 8.74%
TASCO-R 286,000 4,566,730 5.37%
JAS-R 1,357,500 4,414,458 1.93%
PSL 452,000 4,317,915 2.64%
PSL-R 443,100 4,232,780 2.59%
THCOM 333,000 4,231,630 6.71%
BYD 1,623,400 4,096,916 6.28%
SAT-R 259,600 4,000,320 13.94%
STEC-R 426,600 3,980,455 11.72%
STEC 414,700 3,875,285 11.40%
NER 700,100 3,869,740 13.76%
GFPT 284,900 3,746,930 8.57%
SINGER 374,200 3,697,790 10.14%
PTG 432,000 3,632,715 6.14%
NRF 715,400 3,631,800 7.50%
RBF-R 367,800 3,510,935 1.99%
MAJOR-R 246,400 3,509,710 7.04%
XO 109,200 3,505,600 1.73%
XPG 2,822,600 3,458,529 2.16%
ERW-R 684,300 3,449,385 1.98%
ITC 157,500 3,346,960 3.61%
VGI-R 1,718,000 2,773,671 6.52%
ONEE 772,200 2,763,764 3.18%
BLA-R 136,300 2,743,280 4.68%
AAI 454,300 2,687,810 3.45%
BCH-R 131,700 2,647,170 3.13%
SKY 103,600 2,632,000 11.46%
BTG 106,600 2,454,430 4.02%
ASK 158,900 2,406,460 16.13%
GFPT-R 182,600 2,397,860 5.50%
BCPG 369,500 2,382,210 16.34%
TOA 95,200 2,371,560 3.87%
MASTER-R 40,800 2,365,025 5.04%
SAPPE-R 23,200 2,309,125 2.08%
PR9 117,200 2,184,070 5.60%
MAJOR 148,700 2,114,410 4.25%
BLA 104,700 2,110,010 3.60%
EGCO-R 17,900 2,004,050 2.63%
SKY-R 78,600 1,985,475 8.69%
CKP 499,000 1,961,450 13.61%
LVMH01 100,937 1,955,507 62.90%
NEX-R 438,400 1,932,487 0.11%
EKH 262,500 1,898,745 19.94%
SYNEX 170,000 1,883,460 10.77%
DCC-R 932,700 1,840,656 8.31%
TTA 265,100 1,822,645 2.87%
WHAUP-R 450,000 1,787,942 15.28%
TVO 80,600 1,770,720 3.33%
TU-R 113,100 1,730,430 1.08%
ROJNA 226,500 1,727,480 1.06%
JMART-R 133,900 1,719,370 1.54%
SJWD 125,100 1,711,870 3.42%
TTW 189,700 1,697,815 9.90%
THG 43,800 1,696,050 12.51%
CHG-R 567,800 1,661,626 2.47%
SUSCO 427,100 1,611,202 6.43%
THANI-R 684,400 1,610,924 9.31%
KSL-R 661,200 1,531,352 52.69%
WHAUP 374,200 1,498,160 12.71%
EPG-R 214,700 1,399,260 5.58%
DMT 115,300 1,395,130 15.75%
AEONTS-R 8,600 1,359,650 2.77%
SISB-R 33,400 1,326,000 1.16%
CKP-R 334,600 1,314,334 9.13%
TOA-R 52,500 1,307,540 2.14%
AAV-R 559,300 1,296,888 0.66%
CHAYO 328,400 1,280,498 7.09%
FORTH-R 79,600 1,263,770 1.73%
PSH-R 121,500 1,243,740 3.16%
MC 109,100 1,242,600 3.43%
BSRC-R 140,800 1,199,485 2.85%
SHR 527,600 1,191,508 9.84%
THG-R 30,900 1,189,450 8.82%
SAT 77,700 1,185,620 4.17%
AH-R 57,400 1,178,480 2.37%
TVO-R 52,500 1,149,420 2.17%
TTW-R 119,500 1,069,420 6.24%
BAFS 47,300 1,066,560 14.60%
SC-R 301,800 995,404 1.85%
AUCT 100,000 952,250 2.67%
SCCC 6,700 934,650 7.27%
TQM 35,500 924,700 2.17%
TCAP-R 18,600 916,050 2.39%
THANI 378,500 891,214 5.15%
EPG 134,000 874,130 3.48%
SNNP-R 55,000 869,760 2.36%
SAMART 127,700 844,195 4.58%
AEONTS 5,300 832,700 1.70%
STANLY 3,800 825,400 12.10%
BE8 42,500 818,990 1.71%
PSH 78,200 804,490 2.04%
SSP 111,900 796,280 12.67%
III 96,300 767,270 6.05%
CV 1,953,000 744,312 18.15%
SGP-R 89,900 704,895 37.21%
SIS 28,400 696,950 2.79%
SPCG 60,300 677,500 12.02%
BA-R 36,700 675,900 0.52%
DUSIT 62,700 654,290 10.90%
BPP 47,400 650,050 6.42%
XPG-R 528,000 648,022 0.40%
TPIPL 433,800 590,203 10.41%
TPIPL-R 434,200 590,101 10.42%
DITTO-R 27,900 589,430 0.24%
EASTW 165,200 574,896 19.89%
JTS 8,600 573,475 0.26%
CCET 194,400 569,240 0.07%
TKC 37,800 554,350 4.09%
KEX 123,900 511,508 4.15%
MOSHI 10,000 507,500 0.66%
M-R 14,200 501,150 3.41%
KAMART 33,200 490,890 1.02%
KCG 44,700 473,820 1.40%
BCPG-R 72,100 465,045 3.19%
KSL 194,700 452,338 15.51%
VIBHA 201,000 442,666 2.37%
SAK 86,200 432,837 2.03%
TFG 102,000 417,104 1.33%
NYT 100,000 414,398 1.80%
TFG-R 101,600 413,602 1.32%
FORTH 25,100 404,230 0.54%
AU 45,500 399,965 2.11%
SABINA 16,000 396,800 2.72%
BEC 84,200 384,186 9.26%
COCOCO 28,300 379,950 0.11%
PTL 39,900 379,805 8.92%
ASIAN 38,100 366,190 0.61%
SPA 46,900 359,905 2.66%
TPIPP 105,700 347,912 3.41%
BGRIM-R 13,200 347,550 0.56%
BEAUTY 535,000 334,222 4.91%
HTC 19,500 331,050 1.07%
AURA 24,700 320,380 2.88%
BBIK-R 7,600 319,550 2.08%
BPP-R 23,300 319,210 3.15%
BBIK 7,500 307,425 2.05%
AIT 67,100 300,804 7.82%
MASTER 5,100 293,250 0.63%
SAV 13,200 287,810 0.92%
SINGER-R 28,000 276,015 0.76%
SNNP 17,000 268,600 0.73%
PRM-R 35,800 265,350 0.95%
TRP 24,300 259,150 1.36%
BLAND 382,500 256,275 2.76%
WARRIX 47,400 253,365 1.19%
SABINA-R 10,200 252,960 1.73%
STPI 78,700 244,600 5.22%
SIS-R 9,900 243,090 0.97%
RS-R 18,200 237,590 6.09%
SAFE 9,900 216,330 0.54%
CPAXT-R 7,000 215,225 0.20%
FSMART 32,400 199,540 2.08%
MEB 5,600 184,800 1.07%
BSRC 21,100 181,090 0.43%
DCC 88,200 175,518 0.79%
BGC 21,900 152,205 8.03%
STANLY-R 700 151,900 2.23%
TKN-R 12,900 150,040 0.07%
ACE 107,100 146,200 2.77%
M 3,900 138,450 0.94%
DOHOME-R 11,200 133,740 0.19%
CCET-R 45,300 132,276 0.02%
HUMAN 12,000 130,800 2.39%
ORI 20,000 117,000 0.17%
BRI 19,800 114,510 1.21%
ICHI 6,200 113,460 0.07%
NUSA 281,500 109,961 0.98%
ILM-R 5,300 108,870 3.27%
KGI 23,100 104,874 2.44%
PM 12,400 102,120 1.76%
RS 7,700 100,870 2.58%
SGC 73,200 94,677 1.96%
SISB 2,200 87,600 0.08%
SUSCO-R 22,300 84,028 0.34%
SJWD-R 6,000 82,230 0.16%
SAPPE 800 79,350 0.07%
S 96,000 78,320 2.07%
ITD-R 110,900 77,661 0.91%
MDX 19,500 75,660 0.21%
SGP 9,500 74,575 3.93%
TSE 64,100 73,210 2.24%
THCOM-R 5,400 68,770 0.11%
BBGI 12,700 66,685 3.06%
AKR 73,200 62,600 0.16%
BRRGIF 17,700 61,698 4.41%
NOBLE 16,200 57,996 0.92%
ILM 2,500 51,250 1.54%
TIPH 1,700 50,575 1.49%
KLINIQ 1,300 49,300 0.11%
DEMCO 11,900 48,672 2.59%
SMPC 4,400 43,560 0.85%
AU-R 5,000 43,550 0.23%
TTA-R 6,300 43,470 0.07%
BAFS-R 1,800 40,600 0.56%
HENG 25,200 37,258 0.66%
BYD-R 13,500 33,956 0.05%
GREEN 24,700 28,899 0.56%
SAFE-R 1,000 22,060 0.05%
MGC 3,800 18,652 0.26%
VNG 4,700 16,638 3.88%
NTV 400 13,900 6.25%
SCCC-R 100 13,900 0.11%
SPA-R 1,800 13,885 0.10%
TIPH-R 400 11,850 0.35%
TPIPP-R 2,600 8,548 0.08%
NRF-R 1,700 8,525 0.02%
SGC-R 5,800 7,485 0.16%
SPCG-R 600 6,700 0.12%
JR 1,400 6,076 4.09%
M-CHAI 100 5,225 0.06%
AURA-R 300 3,870 0.04%
NER-R 600 3,330 0.01%
BEC-R 700 3,206 0.08%
WP 800 3,152 17.39%
RAM-R 100 3,125 0.38%
NSL 100 3,000 0.01%
KEX-R 500 2,010 0.02%
ASK-R 100 1,520 0.01%

*หมายเหตุ

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัท
  • ประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: www.set.or.th

Back to top button