สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ PRM มูลค่าสูงสุด 91 ล้านบาท

สรุปกระดานรายใหญ่เช้านี้ PRM มูลค่าสูงสุด 91 ล้านบาท


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท) ราคาเฉลี่ย
PRM 2 12,100,000 91,960.00 7.60
TFG 1 10,000,000 40,200.00 4.02
NER-W2 1 10,000,000 3,000.00 0.30
ITNS 2 3,200,500 6,401.00 2.00

Back to top button