กลไกอำนาจ

  • สารพันชาวหุ้น

    สามานย์การเมืองนิ่ง

    หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หลังรัฐสภาคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปิดพื้นที่ทางการเมืองของพลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทั้งในและนอกสภา

Back to top button