การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    ถ้าผู้นำประเทศใจกว้างขนาดนั้น ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลใดที่บรรดาอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะต้องมานั่งสอพลอเอาใจอำนาจสืบทอด

Back to top button