ดวงวันนี้

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสุข

  วันนี้เป็นวันกุ้ยไห ราศีวันนี้ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย

 • สารพันชาวหุ้น

  พูดแรง & พูดดี

  วันนี้เป็นวันหยิมสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ธุรกิจวันนี้การค้ายังคงดำเนินไปด้วยความมั่นคง จงอย่าเสี่ยง.!

 • สารพันชาวหุ้น

  มารในใจ

  วันนี้เป็นธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  ผู้ใหญ่

  วันนี้เป็นธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  จำทุกข์ & เจอสุข

  วันนี้เป็นวันเปี๋ยซิ้ง ราศีของวันอยู่ในขั้นปานกลาง พบความขลุกขลักขัดข้อง ขอให้ใจเย็น ๆ แล้วจะผ่านไปเกือบทุกกรณี

 • สารพันชาวหุ้น

  สติ & อคติ

  วันนี้เป็นวันหยิมซื้อ ชะตาชีวิตของคนทั่วไป นับว่าแจ่มใสดีเป็นส่วนมาก แต่บางคนอาจมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ดินและการโยกย้ายตำแหน่งต่าง ๆ

 • สารพันชาวหุ้น

  ความเศร้า

  วันนี้เป็นวันซิงไห วันดีมีราศีเหมาะแก่การประกอบธุรกิจที่ริเริ่มใหม่ หากได้เลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้ว ไม่นิยมมงคลสมรสในวันนี้

 • สารพันชาวหุ้น

  โอกาสพูด&ทำ

  วันนี้เป็นวันแกสุก วันนี้ราศีปานกลาง ธุรกิจวันนี้ การจะทำให้เขาเชื่อเครดิตเราก็ควรทำตนซื่อสัตย์สุจริต

 • สารพันชาวหุ้น

  สร้างสุขใหม่

  วันนี้เป็นวันกี่อิ่ว การเข้าใจผิดของคนเรานั้นร้ายแรงยิ่ง ฉะนั้นบุคคลที่ดำเนินธุรกิจและการค้านั้น ควรที่จะถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน

 • สารพันชาวหุ้น

  พูดแรง & พูดดี

  วันนี้เป็นวันโป่วซิง การเข้าสังคมนั้น บางทีเจอความเสียเปรียบเป็นของธรรมดา อย่าถือเป็นอารมณ์เสียได้ก็จะดียิ่ง

 • สารพันชาวหุ้น

  ทิศทางลม

  วันนี้เป็นวันอิกจี๋ คนที่เจอมรสุมชีวิตนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คือการพึ่งพาตนเองให้มากเท่าที่จะมากได้ อย่าหวังพึ่งพาคนอื่น

 • สารพันชาวหุ้น

  ไม่แบก..ไม่หนัก

  วันนี้เป็นวันกะซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป จะพบความสำเร็จได้ ธุรกิจวันนี้งานและเงินเป็นของคู่กัน

Back to top button