สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

  • สารพันชาวหุ้น

    เจตนาดี ประสงค์ร้าย

    คำสั่งของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วเพราะคนที่จะเดือดร้อนที่สุดคือ กลุ่มคนที่หน่วยงานรัฐอ้างเจตนาอันดีนี้เอง

Back to top button