ผถห.SR ไฟเขียวเพิ่มวัตถุประสงค์รุกธุรกิจพลังงานทดแทนครบวงจร

ผู้ถือหุ้น SR ไฟเขียวเพิ่มวัตถุประสงค์ รุกธุรกิจพลังงานทดแทนครบวงจร

นายเกียรติ  วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมรุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติแก้ไขการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมในเรื่อง พลังงานทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิง และโรงงานคัดแยกขยะ

“บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการให้บริการธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร เพื่อต่อยอดการธุรกิจเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”นายเกียรติ กล่าว

สำหรับธุรกิจหลักให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และธุรกิจออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ณ สิ้นเดือน ก.ย.59

ทั้งนี้บริษัทมีปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 579.1 ล้านบาท และเมื่อเดือน พ.ย.59 ได้รับงานโครงการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและควบคุมคลังน้ำมันนครลำปางมูลค่าโครงการประมาณ 112 ล้านบาท เข้ามาสมทบ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ไปจนถึงปี 61

คำค้น