BAY ผนึก MUFG เสริมความแข็งแกร่ง

BAY ผนึก MUFG เสริมความแข็งแกร่ง รุกหนักสินเชื่อ-เงินฝากกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)หรือ BAY เปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าธุรกิจมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความเติบโตด้านสินทรัพย์ของกรุงศรีที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 จากความสำเร็จในการควบรวมธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (BTMU) สาขากรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือ MUFG การผสานความร่วมมือและศักยภาพความแข็งแกร่งและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG

ทั้งนี้ช่วยให้กรุงศรีขยายฐานลูกค้าธุรกิจและเสนอบริการทางการเงินแบบครบวงจร นับตั้งแต่การปล่อยกู้ บริการวาณิชธนกิจ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจและบริการให้คำปรึกษา รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทั้งในตลาดทุนและตราสารหนี้ ให้กับบริษัทไทย บริษัทข้ามชาติ และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยความมุ่งมั่น สู่การเป็นธนาคารพันธมิตรชั้นนำของลูกค้า เรายังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและสนับสนุนโอกาสการขยายธุรกิจของลูกค้ากรุงศรีอย่างไม่หยุดยั้ง”

โดยในปี 2559 กรุงศรีมีสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจไทย คิดเป็น 45% ของสินเชื่อรวมของธนาคาร แม้ว่าปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจยังมีความท้าทายและภาวการณ์แข่งขันที่สูง สินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทยสามารถ ขยายตัวได้ถึง 11% ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตลาดรวม โดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่คิดเป็น 30% ของสินเชื่อรวม และ SMEs คิดเป็น 15% ทั้งนี้ในส่วนเงินฝากมียอดเติบโตรวมในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 9.8%

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกรุงศรี ในฐานะสมาชิกของ MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากมายที่จะนำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้า รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกและงานวิจัยเชิงลึก กรุงศรีมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกด้านเพื่อสนับสนุน การเติบโตของลูกค้ารวมทั้งการขยายธุรกิจแบบไร้พรมแดน ในปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่บริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ สำหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs เราตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในธนาคารหลัก โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการสภาพคล่อง บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ บริการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน บริการจัดการด้านการเงิน และบริการจับคู่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งธนาคารทำมาอย่างต่อเนื่องและขยายผลมากขึ้นในทุกๆ ปี” นายพรสนองกล่าว

คำค้น