ถึงคราวแบงก์! ก.ล.ต.จัดระเบียบขายกองทุนหวังอัพคุณภาพผลิตภัณฑ์

ถึงคราวแบงก์! ก.ล.ต.จัดระเบียบขายกองทุนหวังอัพคุณภาพผลิตภัณฑ์


นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการจัดระเบียบการขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของธนาคาร โดยส่ง Self – Assessment Questionnaire (SAQ) ตามแผนแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (59-61) ของ ก.ล.ต.

โดยเน้นการยกระดับคุณภาพการขายกองทุนให้กับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งไปแล้วเมื่อต้นปี เพื่อให้ทางธนาคารจัดระเบียบโครงสร้างภายในเรื่องสินค้าให้เหมาะกับลูกค้า รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนจากตัวแทนขายตลอดทางตั้งแต่ก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลังซื้อ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 61 นอกจากนี้ ธนาคารต้องการมีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุน จะต้องมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีอิสระ เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

“ก.ล.ต.ได้ให้ความสำคัญกับธนาคารพาณิชย์ที่เป็นช่องทางหลัก โดยเป้าหมายคือการที่ผู้ขายและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์มีความไว้วางใจ หากผู้ขายมีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าก็จะเกิดความไว้วางใจ และมาใช้บริการ ธนาคารก็จะสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว”นายรพี กล่าว

Back to top button