“ปริญญ์” ชี้ “เสี่ยเจริญ” บริหาร TICON เวิร์คแน่นอน!


นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) เปิดเผยผ่านรายการ ข่าวหุ้นเจาะตลาด ออนเรดิโอ ทาง FM 98.5 MHz สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ ช่วงเวลา 9.30-11.00 น. ว่าจากกรณีที่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน จำกัด (มหาชน) หรือ TICON ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) หรือ FPHT บริษัทย่อยของ Frasers Centrepoint Limited หรือ FCL ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD ในราคาหุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,230,000,000 บาท โดยคุณปริญญ์ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้

การเข้ามาซื้อกิจการของ TICON ซึ่งบริษัทมี่เข้ามาซื้อเป็นบริษัทในเครือของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ต่อไปเครือข่ายธุรกิจของคุณเจริญในสิงคโปร์ตอนนี้ใหญ่ขนาดไหนแล้วครับ ?

“ตอนแรกคุณเจริญไปซื้อ บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ จำกัด (มหาชน) หรือ F&N ซึ่งทำทั้งเครื่องดื่มและที่ดิน ซึ่งตอนหลังเขาปรับโครงสร้างธุรกิจและแยกออกมาชัดเจนว่าตอนนี้ F&N ทำแค่ธุรกิจเครื่องดื่ม และตัวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือ FCL และการที่เอา FCL มาซื้อ TICON ผมคิดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณเจริญใหญ่ไม่ได้ด้อยไปกว่าธุรกิจเครื่องดื่มเลย แต่ว่าส่วนใหญ่ในประเทศเราก็จะอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ผมคิดว่าในระยะกลาง-ระยะยาว

คุณเจริญคงมองเห็นถึงศักยภาพและความต้องการใช้ในกลุ่มของคุณเจริญและบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จํากัด หรือ TCC ที่จะต้องใช้คลังสินค้าชั้นพรีเมียมมากขึ้นหรือใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น และผมคิดว่าคุณเจริญทราบดีถึงศักยภาพของประเทศไทยกับกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงว่าเราจะเป็นศุนย์กลางของอาเซียของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงในแง่ของโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการส่งออกค้าขายกันทั่วภูมิภาคซึ่งเราได้เปรียบกว่าหลายประเทศ ตรงนี้ผมคิดว่าคุณเจริญทราบดีและท่านคงอยากที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม นิคมอุตสหากรรม และคลังสินค้าที่ TICON มีอยู่แล้วให้ต่อยอดได้ดีขึ้น

ในมุมมองของคุณ ปริญญ์ หลังจากที่คุณเจริญเข้ามาซื้อ TICON แล้ว จะมีผลบวกต่อ TICON อย่างไรบ้างในแง่ของการต่อยอดของธุรกิจ ?

“ธุรกิจแบบนี้ต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโต เพราะจริงๆแล้วในบ้านเราคู่แข่งด้านอุตสาหกรรมก็มีอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ AMATA หรือ WHA เพราฉะนั้นถ้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้คนเก่งๆเข้ามาทำหรือบริหารกิจการก็จะดีแน่นอนครับ”

 

 

 

 

Back to top button