บลจ.อเบอร์ดีน ขายหุ้น HTC ออก เหลือถือไม่ถึง 5%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หรือ HTC โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2559 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.0517% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9567% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน เป็นหนึ่งบริษัทใน “กลุ่มอเบอร์ดีน” ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (มหาชน) แห่งประเทศอังกฤษ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท อเบอร์ดีน แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 48,040,726 24.11
2.  ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล 23,926,439 12.01
3.  นางประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.11
4.  น.ส.พัณณภา รัตตกุล 14,421,647 7.24
5.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 10,763,423 5.40

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/09/2559)

Back to top button