“กลุ่มเนชั่น” โล่งอก! ตลท.ปลด SP เช้านี้ หลังเคลียร์ประเด็นผู้สอบบัญชี

“กลุ่มเนชั่น” โล่งอก! ตลท.ปลด SP เช้านี้ หลังเคลียร์ประเด็นผู้สอบบัญชี


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 15 พ.ย.59 กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ

ขณะที่ กรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 16 พ.ย.59 จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงินดังกล่าว ได้แก่

1. บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG

2. บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC

3. บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NINE

โดย ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 ของ NMG ,NBC และ NINE เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นั้น สำนักงาน ก.ล.ต.ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของ NMG, NBC และ NINE ในวันที่ 16 พ.ย.59

Back to top button